Bandenlabel


Brandstofefficiëntie en rolweerstand


Er zijn 7 verschillende categorieën, gaande van G (de minst brandstofefficiënte categorie) tot en met A (de meest brandstofefficiënte categorie). De brandstofefficiëntie verwijst naar de rolweerstand van een band.


Dit is de weerstand die een band ondervindt bij het raken van de grond.

Minder rolweerstand betekent dat er minder energie nodig is om de band te laten rollen, en dus minder brandstof.

De rolweerstand vertegenwoordigt ongeveer 20% van het brandstofverbruik van een auto.


Voordeel:

Het verschil in brandstofverbruik tussen een auto met 4 banden met klasse A en dezelfde auto met 4 banden met klasse G kan oplopen tot 7,5%. In absolute waarden betekent dit een besparing van meer dan € 300 over het hele bandenleven*.


* bij een gemiddeld verbruik van 8 liter/100km, een brandstofprijs van 1,50 euro/liter en een gemiddelde kilometrage van 35.000 km


Dit staat los van andere parameters die ook een belangrijke invloed hebben op het verbruik van de wagen:


rijstijl

bandenspanning

onderhoud van het voertuig

 Grip op nat


Ook de grip op nat is onderverdeeld in 7 categorieën. G is de categorie met de langste remafstand, A is de categorie met de kortste remafstand. De grip op nat wordt gemeten door het analyseren van de remafstand op een nat oppervlak.


Toont de grip aan die een band heeft op een nat wegdek. Banden met een uitstekende grip op nat zorgen voor:


een kortere remafstand op natte wegen

betere handlingprestaties op natte wegen

stabieler bochtenwerk en stuurgedrag op natte wegen

Het nieuwe bandenlabel richt zich op één onderdeel hiervan: de prestaties bij het remmen op een nat wegdek.


Voordeel:

Bij een noodstop kan de remafstand van banden uit klasse A tot 30% korter zijn dan de remafstand van banden uit klasse G. Dat betekent – voor een personenwagen die 80 km/u rijdt – een remafstand die 18 meter korter is.


Het spreekt voor zich dat deze gegevens ook afhankelijk zijn van de eigenschappen van de auto en de algemene rijomstandigheden.Geluid


Dit betreft het externe rolgeluid dat een band maakt, uitgedrukt in decibel, en aangevuld met een pictogram dat aangeeft of de geluidsprestatie onder of boven de Europese limiet ligt.


Dit betreft het geluid dat een band maakt als hij in contact komt met het wegdek.

Het profiel van de band (i.e. de plaatsing van de profielblokken) heeft een grote invloed op het geluid dat de band produceert.

Er is een verschil tussen het geluid dat de band maakt aan de buitenkant en het geluid van de band in de wagen. Het nieuwe bandenlabel richt zich op het externe bandengeluid.

Het geluid wordt uitgedrukt aan de hand van 2 verschillende parameters:


een waarde in decibel

een pictogram met 1, 2 of 3 zwarte golven:

1 zwarte golf = beste resultaat (het geluidsniveau ligt minimaal 3 dB onder de toekomstige wettelijke limiet)

2 zwarte golven = middelmatig resultaat (het geluidsniveau ligt maximaal 3 dB onder de toekomstige wettelijke limiet)

3 zwarte golven = laagste resultaat (het geluidsniveau ligt tussen de huidige maximumlimiet en de toekomstige wettelijke limiet)


Enkele decibels maken een enorm verschil. Een verschil van 3 decibel betekent dat het geluid dat de band op de weg produceert, verdubbeld is. In de tabel hieronder is te zien hoe de verhouding kan worden weergegeven